Oferta
produktowaMocowania chemiczne


Pobierz dokumenty
techniczne producenta

Katalog

Mocowania chemiczne

System Superbond FSB

Cechy produktu:

 • Regulowana głębokość kotwienia od 60 - 600 mm,
 • Możliwość wyboru pomiędzy zaprawą iniekcyjną FIS SB i ampułką żywiczną RSB
 • Montaż w temperaturze od -30 °C w przypadku ampułek, od -15 °C w przypadku masy
 • Aprobata dla wklejania tulejek z gwintem wewnętrznym RG MI
 • Ampułki żywiczne RSB mogą być stosowane w otworach wierconych techniką , diamentową i w otworach wypełnionych wodą
 • Rozmiary kotew M8 - M30

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal ocynkowana ogniowo 5.8
 • stal ocynkowana 8.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)
 • stal nierdzewna klasa V (HCR)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna obejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do kamienia naturalnego o zwartej strukturze

FIS V PLUS Zaprawa iniekcyjna

Cechy produktów:

  korzyści :
 • zaprawa iniekcyjna FIS V Plus posiada wiele systemowych ocen technicznych, jak np. do betonu zarysowanego i niezarysowanego, do murów i do specjalnego stosowania,
 • oceny Techniczne ETA zakładają trwałość na 100 lat i zapewniają niezmienne bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach,
 • ocena Techniczna dopuszcza stosowanie zaprawy w otworach wypełnionych wodą, co pozwala na wiele różnych zastosowań, także w trudnych warunkach środowiskowych,
 • zaprawa FIS VW Plus High Speed ma znacznie krótszy czas wiązania niż FIS V Plus, i dzięki temu zapewnia szybki postęp prac w niskich temperaturach,
 • dopuszczalny zakres temperaturowy wynosi od -10oC do 40oC, a zatem zaprawa może być stosowana przez cały rok.v,

 • funkcjonowanie :
 • FIS V Plus to 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie hybrydy winyloestrowej,
 • żywica i utwardzacz są umieszczone w dwóch oddzielnych zasobnikach i pozostają niezmieszane i nie są aktywowane dopóki nie zostaną wyciśnięte przez mieszalnik statyczny,
 • kartusze można łatwo wyciskać za pomocą pistoletów iniekcyjnych fischer,
 • częściowo wykorzystane kartusze mogą być ponownie zastosowane, wystarczy tylko wymienić mieszalnik statyczny,

  Elementy systemu:

Dodatki:


  materiały podłoża :
 • beton klasy od C20/25 do C50/60 zarysowany i niezarysowany, pustaki z betonu lekkiego, pustaki betonowe, pustaki ceramiczne, otworowe bloczki cementowo-wapienne, bloczki cementowo-wapienne pełne, gazobeton, cegła pełna.

 • zastosowanie z:
 • prętami nagwintowanymi FIS A lub RGM, tuleją z gwintem wewnętrznym RGMI, kotwą zbrojeniową FRA, prętami zbrojeniowymi, tulejkami siatkowymi do pustaków FIS HK, tulejką centrującą do gazobetonu PBZ, kotwami naprawczymi VBS 8, wzmacniającymi ściany fasadowe, kotwami systemu FWS II, który służy do wzmacniania prefabrykowanych ścian osłonowych.

FIS V VS VW Zaprawa iniekcyjna

Cechy produktu:

 • Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca wysoko wytrzymałościowa zaprawa hybrydowa ( żywica winylowoestrowa i cement) w tubie do stosowania w betonie i murze
 • Żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania
 • Częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika
 • Dostępne także w wersji letniej i zimowej, gdzie czasy żelowania i wiązania dopasowane są do warunków panujących w tych porach roku
 • Nadaje się do kotwienia kotew stalowych oraz prętów zbrojeniowych
 • Wymaga użycia specjalnego pistoletu (nie dotyczy FIS VS 300 T i FIS VW 300 T )

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal ocynkowana ogniowo 5.8
 • stal ocynkowana 8.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)
 • stal nierdzewna klasa V (HCR)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna obejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do pustaków z betonu lekkiego, pustaków ceramicznych, pustaków silikatowych, bloczków silikatowych pełnych, gazobetonu, cegły pełnej
 • dodatkowo służy do łączenia zbrojenia, kotw naprawczych VBS 8, montażu systemem Thermax

FIS V ZERO Zaprawa iniekcyjna

Cechy produktów:

  korzyści :
 • uniwersalna zaprawa FIS V Zero nie zawiera nadtlenku dibenzoilu, który jest zaliczany do substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, powodujących uczulenia i drażniących oczy, a zatem zaprawa umożliwia bezpieczne stosowanie,
 • ze względu na nowatorską formułę, zawierającą innowacyjne składniki, kartusz może być wyrzucany do zwykłych śmieci domowych, bez konieczności kosztownego utylizowania jako materiał niebezpieczny,
 • kartusz nie musi być oznaczony etykietą informującą o zawartości materiałów niebezpiecznych, więc stosowanie zaprawy jest wygodne i bezpieczne,
 • innowacyjna formuła została dopuszczona do stosowania w betonie i w murach, a także do wklejania dodatkowych prętów zbrojeniowych oraz do stosowania w otworach wypełnionych wodą,
 • uniwersalna zaprawa FIS V Zero zapewnia bezpieczne zamocowanie we wszystkich powszechnie stosowanych materiałach budowlanych i równocześnie umożliwia bezpieczny montaż, przyjazny dla środowiska naturalnego.
 • temperatura montażu w zakresie od -10 do 40oC pozwala na całoroczne, uniwersalne stosowanie.

 • funkcjonowanie :
 • żywica i utwardzacz są umieszczone w dwóch oddzielnych komorach i ich aktywacja następuje tylko po zmieszaniu w trakcie wyciskania przez mieszalnik statyczny,
 • zaprawa iniekcyjna powinna być wyciskana od spodu otworu bez tworzenia pęcherzy,
 • zaprawa wiąże element mocujący z całą powierzchnią ścianek otworu i dodatkowo go uszczelnia,
 • kartusze iniekcyjne mogą być szybko i sprawnie wyciskane przy pomocy pistoletów iniekcyjnych fischer,
 • kartusze częściowo zużyte mogą być nadal stosowane po zmianie mieszalnika statycznego,
 • całkowicie zużyty kartusz można wyrzucić do śmieci domowych.

  Elementy systemu:

Dodatki:

  materiały podłoża :
 • beton C20/25 do C50/60 zarysowany i niezarysowany, pustaki z betonu lekkiego, pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe z otworami, bloczki silikatowe pełne, cegła pełna

 • zastosowanie do :
 • konstrukcji stalowych, balustrad, poręczy, tras kablowych, anten satelitarnych, zadaszeń, wsporników, otworów wypełnionych wodą

FIS VL Zaprawa iniekcyjna

Cechy produktu:

 • System FIS VL posiada aprobatę do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym i w murach, i w tych podłożach uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Zaprawa iniekcyjna, na bazie żywicy winylowoestrowej umożliwia kotwienie w otworach wypełnionych wodą (tylko w przypadku kartuszy 410 ml), co pozwala na szybki postęp prac
 • Temperatura po związaniu zaprawy iniekcyjnej FIS VL powinna mieścić się w zakresie od -40 °C do +120 °C, a zatem w przypadku nawet dość dużych temperatur, zaprawa ma wysoki poziom nośności
 • Zaprawa FIS VL to 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie żywicy winylowoestrowej
 • Żywica i utwardzacz znajdują się w dwóch oddzielnych zasobnikach i pozostają niezmieszane, do czasu aż zostaną aktywowane przy wyciskaniu przez mieszalnik statyczny
 • Kartusz współosiowy 410 ml wymaga użycia pistoletu iniekcyjnego fischer FIS AC
 • Częściowo opróżniony kartusz może być ponownie użyty, w tym celu należy wymienić mieszalnik statyczny

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal ocynkowana ogniowo 5.8
 • stal ocynkowana 8.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)
 • stal nierdzewna klasa V (HCR)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna obejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do pustaków z betonu lekkiego, pustaków ceramicznych, pustaków silikatowych, bloczków silikatowych pełnych, gazobetonu,
 • dodatkowo nadaje się do betonu C12/15 oraz pustaków betonowych

FIS EM Plus Zaprawa iniekcyjna

Cechy produktu:

 • Zaprawa na bazie żywicy epoksydowej o najwyższej wytrzymałości i minimalnym skurczu
 • Żywica i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach. Zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania
 • Częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika
 • Bardzo dobra przyczepność zapewniająca najwyższe wytrzymałości w betonie
 • Nadaje się do montażu pod wodą,
 • Nadaje się do montażu gdy otwory zostały wykonane wiertnicą diamentową
 • Nadaje się do kotwienia kotew stalowych oraz prętów zbrojeniowych
 • Wymaga użycia specjalnego pistoletu

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal ocynkowana ogniowo 5.8
 • stal ocynkowana 8.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)
 • stal nierdzewna klasa V (HCR)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna obejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do kamienia naturalnego o zwartej strukturze

Pręty kotwiące

Cechy produktów:

 • Do stosowania z zaprawami FIS V, FIS VS, FIS VL, FIS VW, FIS EM, FIS SB
 • Szybki ręczny montaż bez specjalnych osadzaków
 • Małe siły rozporowe umożliwiają montaż blisko krawędzi
 • Montaż wstępny lub przelotowy

Elementy systemu:

Dodatki:

Ampułka żywiczna RM II + RG MI Kotwa z gwintem wewn.

Cechy produktu:

 • System składa się z tulei RG MI oraz ampułki żywicznej RM II
 • Nadaje się do montażu śrub metrycznych i prętów nagwintowanych
 • Umożliwia wielokrotny montaż i demontaż elementu w tulei
 • Po demontażu brak wystających elementów
 • Ampułka RM II do stosowania tylko z kotwami RGM i tulejkami RG MI

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna odejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do kamienia naturalnego o zwartej strukturze

Ampułka żywiczna RM II + kotwa RG M

Cechy produktu:

 • System składający się z pręta gwintowanego RG M i ampułki żywicznej RM
 • Podczas osadzania pręt RG M rozbija ampułkę w wywierconym otworze i następuje zmieszanie składników żywicy, która całkowicie otacza powierzchnię pręta
 • Wysoka wytrzymałość oraz niewielki skurcz żywicy zapewniają najwyższe obciążenia w betonie niezarysowanym
 • Tego typu kotwienia jest wolne od naprężeń rozporowych
 • Ampułka RM II do stosowania tylko z kotwami RGM i tulejkami RG MI

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8
 • stal ocynkowana ogniowo 5.8
 • stal ocynkowana 8.8
 • stal nierdzewna klasa III (R)
 • stal nierdzewna klasa V (HCR)

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna odejmuje beton klasy od C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany
 • nadaje się także do kamienia naturalnego o zwartej strukturze

Akcesoria do ścian murowanych

Cechy produktów:

 • Tulejki siatkowe, pręty gwintowane oraz tuleje z gwintem wewnętrznym nadają się do stosowania z zaprawami FIS V, FIS VS, FIS VW, FIS VL w materiałach murowanych
 • Tulejka siatkowa zabezpiecza zaprawę iniekcyjną przed rozpływaniem się do otworów oraz zapewnia centryczność kotwy w otworze
 • W podłożu pełnym tuleje siatkowe nie są wymagane - zaprawa całkowicie otacza powierzchnię pręta i tworzy połączenie ze ściankami otworu
 • W podłożu z pustymi przestrzeniami zaprawa dopasowuje się do podłoża tworząc połączenie kształtowe

Elementy systemu:

Dodatki:

Akcesoria do montażu w gazobetonie

Cechy produktu:

 • Technologia podciętego stożka zapewnia wysokie obciążenia w gazobetonie
 • Iniekcyjna zaprawa wypełnia stożkowo wycięty otwór
 • Prowadzi to do lepszego rozkładu sił w gazobetonie
 • Specjalne wiertło TBB wykonuje stożkowy otwór
 • Tulejka centrująca utrzymuje pręt w otworze oraz pozwala na montaż prostopadle do powierzchni
 • System nadaje się do stosowania z zaprawami iniekcyjnymi FIS V, FIS VW, FIS VS, FIS VL

Elementy systemu:

Dodatki:

  materiały podłoża :
 • gazobeton

Akcesoria do montażu przelotowego

Cechy produktu:

 • Tuleja siatkowa do montażu przelotowego
 • Aprobata do muru w połączeniu z zaprawą iniekcyjną FIS V, FIS VS i FIS VW
 • Zmienna długość użytkowa
 • Dostępna jako tuleja lub w zestawie z prętami kotwiącymi

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • tuleja - poliamid , sama tuleja
 • stal ocynkowana galwanicznie 5.8 + tuleja - poliamid
 • stal nierdzewna klasa III+ tuleja - poliamid

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna odejmuje pustaki ceramiczne, pustaki z betonu lekkiego, pustaki betonowe, bloczki silikatowe z otworami, bloczki silikatowe pełne, bloczki pełne
 • mocowanie nadaje się także do kotwienie w bloczkach ze szkła spienionego, panelach ceramicznych, pustakach ceramicznych, w szkle spienionym i innych pełnych materiałach budowlanych

FHB dyn Kotwa Highbond Dynamic

Cechy produktu:

 • Kotwa do montażu konstrukcji i urządzeń w warunkach obciążeń dynamicznych o charakterze długotrwałym
 • Nadaje się do strefy rozciąganej gwarantując najwyższą wytrzymałość
 • Małe siły rozporowe umożliwiają montaż blisko krawędzi
 • Montaż wstępny lub przelotowy

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie
 • stal nierdzewna klasa V
 • materiały podłoża :
 • niemiecka aprobata techniczna odejmuje beton klasy C20/25 do C50/60

Kotwa dynamiczna FDA

Cechy produktu:

 • Kotwa dynamiczna o przeciętnej nośności, przeznaczona do ekonomicznego seryjnego montażu
 • Wstępnie przygotowana kotwa do szybkiego montażu
 • Aprobata DIBt obejmuje nieskończoną ilość cykli obciążeniowych
 • Łatwy montaż przelotowy generuje niewielkie koszty - w szczególności w przypadku zakotwień seryjnych
 • Niewielkie odstępy osiowe i od krawędzi

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal ocynkowana galwanicznie
 • materiały podłoża :
 • niemiecka aprobata techniczna odejmuje beton klasy C20/25 do C50/60

System Highbond FHB II Inject

Cechy produktu:

 • Konkurencyjne rozwiązanie cenowe dla zapewnienia montażu kotew o dużym obciązeniu w warunkach zewnętrznych
 • Można stosować z zaprawą iniekcyjną
 • Nadaje się do strefy rozciąganej gwarantując najwyższą wytrzymałość
 • Małe siły rozporowe umożliwiają montaż blisko krawędzi
 • Montaż wstępny lub przelotowy

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • stal nierdzewna klasa III

 • materiały podłoża :
 • ocena techniczna obejmuje beton od klasy C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowy
 • nadaje się także do betonu C12/15

System Thermax 12 16

Cechy produktu:

 • Nowatorski sposób montażu bez mostka termicznego w elewacjach ocieplonych
 • Dokładna regulacja ustawienia
 • Stożek stanowi izolację termiczną
 • Tylko jeden rodzaj do wszystkich materiałów budowlanych
 • Tylko jeden element dla grubości ocieplenia od 60 mm do 170 mm

Elementy systemu:

Materiał:

 • stal ocynkowana galwanicznie + stal nierdzewna klasa III + tworzywo
 • stal nierdzewna klasa III + tworzywo

VBS łącznik do ścian

Cechy produktu:

 • Kotwa umożliwia niewidoczne połączenie dwóch warstw ścian zgodnie z DIN 1053-1
 • Kotwa składa się z perforowanej tulejki nylonowej i łącznika ze stali A4
 • Do wykonania połączenia stosuje się zaprawę FIS V
 • Kotwa wprowadzana jest przez zewnętrzną warstwę ściany
 • Nadaje się do łączenia ścian przy grubości warstwy izolacyjnej do 150 mm
 • Bezrozporowe zamocowanie przy pomocy zaprawy iniekcyjnej zapewnia pewne zamocowanie w każdym podłożu
 • System umożliwia montaż w starych budynkach

Elementy systemu:

Dodatki:

  wersje kotwy :
 • nylon + stal nierdzewna klasa III
 • materiały podłoża :
 • ściany osłonowe z pełnych materiałów